Επικοινωνία

Tηλεφωνική Επικοινωνία:
Κωνσταντίνου Μαίρη, Προϊσταμένη Γραμματείας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
+30 22410 99110
Χρυσούλα Ζουμπά, Προϊσταμένη Γραμματείας Π.Τ.Δ.Ε.
+30 22410 99210

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
edutopia.sae@aegean.gr