Επικοινωνία

Tηλεφωνική Επικοινωνία:
Κωνσταντίνου Μαίρη, Προϊσταμένη Γραμματείας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
+30 22410 99110
Χρυσούλα Ζουμπά, Προϊσταμένη Γραμματείας Π.Τ.Δ.Ε.
+30 22410 99210

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
edutopia.sae@aegean.gr

EduTopia 2022-2023

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, «EduTopia» 
27 & 28 Μαΐου 2023
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. & Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 
Αίθουσα "Κορνήλιος Καστοριάδης"

Εγγραφή / Υποβολή

This will close in 0 seconds