Πρακτικά 2017-18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων (2017-2018).
Επιμέλεια: Έλενα Θεοδωροπούλου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης