Συντελεστές/στριες

Θεσμοθέτηση του Συνεδρίου EduTopia: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου (2017: Κοσμητόρισσα της Σ.Α.Ε.)

Κατασκευή ιστοσελίδας: Βασίλης Χατζηστρατής, BSc Πληροφορικής, Τεχνική Υποστήριξη

Σχεδίαση, οργάνωση & συγγραφή περιεχομένων ιστοσελίδας: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Δημιουργία background ιστοσελίδας:  Άκης Τσέβης, Ε.Ε.Π./Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ

Διαχείριση ιστοσελίδας:

Πατρίσια-Μάζζα Οίκουτα, υποψ. διδ/σα Παν/μιο Αιγαίου (2016-2017/2017-2018),

Μαίρη Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη Γραμματείας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ (2019 -)

Σχεδίαση αφίσας & slider: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Συντονισμός Οργάνωσης για το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.: Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Συντονισμός Οργάνωσης για το Π.Τ.Δ.Ε.: Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Υποστήριξη Οργάνωσης: Γραμματεία του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. & Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

Επιμέλεια βιβλίων περιλήψεων (2016-2017/2017-2018): Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Επιμέλεια Βιβλίων Περιλήψεων & Προγράμματος
Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου
Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Σελιδοποίηση Πρακτικών:
Πατρίσια-Μάζζα Οίκουτα, υποψ. διδ/σα Παν/μιο Αιγαίου (Πρακτικά 2017-2018)
Σωτήρης Μπάρδας, υποψ. διδ/ρας, Παν/μιο Αιγαίου (Πρακτικά 2019-9)

Δημιουργία βίντεο (2016-2017):
Kαθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου, Πατρίσια Μάζζα-Οίκουτα, υποψ. διδ/σες, Παν/μιο Αιγαίου
2017-8
Kαθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, Έλενα Νικολακοπούλου