Πρακτικά 2018-19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Συνεδρίου Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (2018-2019).
Επιμέλεια: Έλενα Θεοδωροπούλου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης