Edutopia 2017

Το 1o Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «EduTopia» (2016-2017) αποτελεί μία ουσιωδώς συλλογική προσπάθεια υπό την οργάνωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η φιλοσοφία του Συνεδρίου αναπτύσσεται στη βάση δύο τουλάχιστον στόχων: αφενός να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αυριανούς και αυριανές εκπαιδευτικούς της χώρας και ερευνητές και ερευνήτριες στο πεδίο της Εκπαίδευσης να συγκροτήσουν λόγο και αναλάβουν την ευθύνη του και αφετέρου να δημιουργήσει γέφυρες επιστημονικής συνέργειας τόσο ανάμεσα στα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα της Σ.Α.Ε., το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού όσο και με τα άλλα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας, αναδεικνύοντας το συνεργατικό υπόβαθρο και ήθος στην ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητά τους. Κατ’επέκταση, μέσα από το ιδιαίτερο αυτό Συνέδριο, φοιτήτριες και φοιτητές, μαζί με τους διδάσκοντες & τις διδάσκουσες, έχουν την ευκαιρία να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα και προϊόντα της διδακτικής και ερευνητικής εργασίας τους, να συνομιλήσουν σε σχέση με αυτά, να ανταλλάξουν απόψεις, να αναπτύξουν περαιτέρω τους συλλογισμούς τους, να εμβαθύνουν στη θεωρία και στην πρακτική που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, να συνειδητοποιήσουν τις πολλαπλές πτυχές και τις ιδιομορφίες του πολύπλοκου και ευαίσθητου έργου το οποίο σπουδάζουν. Όσο για τις ίδιες τις φοιτήτριες κα τους ίδιους τους φοιτητές μαθαίνουν με ήπιο αλλά συστηματικό τρόπο να συμπράττουν στο πλαίσιο μίας παραδοσιακής ακαδημαϊκής δραστηριότητας, όπως είναι η συνεδριακή επιστημονική συνάντηση, να οργανώνουν αντίστοιχα τη σκέψη και το λόγο τους, να διαλέγονται, να επιχειρηματολογούν, να σχεδιάζουν, να συντάσσουν, να αξιοποιούν βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδομένα, να αναλαμβάνουν δημόσια την ευθύνη των απόψεών τους. Να αντιλαμβάνονται ότι, όσα μαθαίνουν και προσπαθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έχουν υπόσταση στο πλαίσιο ενός ζωντανού επιστημονικού διαλόγου σε εξέλιξη που τους/τις περιλαμβάνει ως συνομιλητές και συνομιλήτριες αξιολογώντας και αξιοποιώντας τις εργασίες τους ως τμήματά του. Αναδεικνύεται έτσι αυτό που γνωρίζουν οι πανεπιστημιακοί/ές δάσκαλοι/δασκάλες: ότι η διδασκαλία αποτελεί ζωντανή πηγή ανατροφοδότησης και έμπνευσης, ότι το διδακτικό έργο έχει αμφίδρομα οφέλη και ολοκληρώνεται πολύ αργότερα από το πέρας της κάθε μίας διδακτικής πράξης, καθώς καλλιεργείται αδιάλειπτα, αν και όχι πάντα συνειδητά, στο μυαλό και τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων. Υπονοείται και εμπεριέχεται έτσι σε αυτό το Συνέδριο, όλη η θεωρία περί της διδακτικής/παιδαγωγικής σχέσης ως σχέσης μορφωτικής και ηθικής, ενώ καθώς δίνεται η δυνατότητα αυτόνομης έκφρασης στους φοιτητές & τις φοιτήτριες ώστε να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά, αναδεικνύεται εξίσου η δημοκρατική παράδοση και θέληση της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γίνονται εταίροι σε μία διδακτική διαδικασία που τους/τις αφορά και τους/τις περιλαμβάνει εξαρχής ως ενεργητικά μέλη μίας δυναμικής διαδικασίας που παραμένει πάντα ανοιχτή σε αμφιβολία, αμφισβήτηση και αναδιαμόρφωση. Από την άλλη, η όλη αυτή προσπάθεια έχει ακέραιο το ενδιαφέρον της για την εξέλιξη των Επιστημών της Εκπαίδευσης, έτσι όπως διαμορφώνονται στα μετόπισθεν, στους εργαστηριακούς χώρους, στις αίθουσες διδασκαλίας, μέσα από καθημερινούς πειραματικούς σχεδιασμούς και σχεδιάσματα πειραματικών συλλογισμών και ενεργειών. Εκεί, δηλαδή, όπου συντελείται μέρος από τη σύλληψη, τη δοκιμή, την εφαρμογή, τον έλεγχο των ερευνητικών ιδεών: το πέρασμα από τη θεωρία στην πρακτική και την πράξη περνά και μέσα από τις πανεπιστημιακές αίθουσες. Εν μέρει & αυτόν τον παλμό θέλει να συλλάβει το Συνέδριο της EduTopia φέρνοντας στο φως τη σημαντική, κομβική σχέση ανάμεσα σε φοιτητές, φοιτήτριες, διδάσκοντες και διδάσκουσες, ως σχέση κριτική, δημιουργική και στοχαστική, ενώ, παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορεί να εμφανιστεί ανάγλυφη η διεπιστημονική διάσταση στην κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών: οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης αναπτύσσονται ως κατεξοχήν πεδίο άσκησης και δοκιμής της διεπιστημονικότητας. Η Κοσμητόρισσα της Σ.Α.Ε. Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου

Πρόγραμμα του 1ου Συνεδριού Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με τίτλο “EduTopia”:

EduTopia-Program

Αφίσα του 1ου Συνεδριού Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με τίτλο “EduTopia”:

Βιβλίο Περιλήψεων του 1ου Συνεδριού Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με τίτλο “EduTopia”:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=72&t=21457

Βίντεο του 1ου Συνεδριού Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με τίτλο “EduTopia”: