2019

Επιστημονική Επιτροπή 2ου Συνεδρίου Προπτυχιακών Φοιτητριών & φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών «EduTopia»

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
Θεοδωροπούλου Έλενα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κοντάκος Αναστάσιος, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σκουμιός Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Χριστοδουλίδου Λουίζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Αργυρίου Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μίσσιου Μαριάννα, Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οργανωτική Επιτροπή
Θεοδωροπούλου Έλενα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κωνσταντίνου Μαίρη, Προϊσταμένη Γραμματείας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ζουμπά Χρυσούλα, Προϊσταμένη Γραμματείας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αλευροφά Ελπινίκη, Γραμματεία, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καντίνου Κατερίνα, Γραμματεία, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κολοκυθάς Δημήτριος, Γραμματεία, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σέλληνα Χριστίνα, Γραμματεία, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γραμματειακή υποστήριξη
Γιάννενα Μιχαέλα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ζαχαράκη Αθηνά-Μιχαλίτσα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καλιγγέρη Κατερίνα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μπινούση Στέλλα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παναγοπούλου Αμαλία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πουλάκη Καλλιόπη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ψυλλάκη Στυλιανή, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου