Οδηγίες Συγγραφής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Οι περιλήψεις (στα ελληνικά & στα αγγλικά) θα έχουν έκταση μέχρι 300 λέξεις περίπου η κάθε μία.
 • Μέγιστη έκταση κειμένου: 30 σελίδες (συμπεριλαμβ. βιβλιογρ. αναφορών, πινάκων ή παραρτημάτων)
 • Γραμματοσειρά κυρίως κειμένου: Calibri – μέγεθος γραμματοσειράς: 11 – διάστιχο: 1,5.
 • Κείμενο σε πλήρη στοίχιση. Περιθώρια κειμένου κανονικά: επάνω & κάτω 2,54 εκ. Αριστερά & δεξιά: 3,18 εκ.
 • Η καταγραφή παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών ακολουθεί το σύστημα APA
 • Αλλαγή παραγράφου με εσοχή (1 tab)
 • Τίτλοι ενοτήτων: μικρογράμματη πλάγια γραφή-bold : το κείμενο ακολουθεί τους τίτλους με ένα κενό διάστιχο
 • Mέγεθος γραμματοσειράς στις υποσημειώσεις: 9.
 • Τίτλος εργασίας: Calibri 14 bold πεζά, με πλήρη στοίχιση & μονό διάστιχο εφόσον υπερβαίνει τη μία γραμμή
 • Aναγραφή Ονομάτων Συγγραφέων στο κέντρο, Calibri 12 bold, πλάγια, με μονό διάστιχο & με απόσταση 2 enter ως εξής:
  • Όνομα Καθηγητή/τριας, βαθμίδα, Τμήμα, e-mail
  • Ονόματα φοιτητών/τριών με αλφαβητική σειρά + Τμήμα + mail
 • Η περίληψη ακολουθεί τα ονόματα των συγγραφέων με 3 κενά διάστιχα.
 • Η αγγλική περίληψη ακολουθεί μετά τις λέξεις-κλειδιά της ελληνικής, με 2 κενά διάστιχα
 • Οι λέξεις-κλειδιά (μέχρι 5) με ένα κενό διάστιχο μετά το τέλος της περίληψης
 • Το κυρίως κείμενο ακολουθεί τις αγγλικές λέξεις-κλειδιά με 3 κενά διάστιχα